APIE MUS RAŠO

4/18/20242 min read

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖ:

- 1886 m. pirmą kartą lietuviškai uždainuota ant Rambyno kalno „Birutės" draugijos dešimtmečio proga. Nuo to laiko Rambyno kalnas tapo dainavimo ir susibūrimo vieta.

- 1900-1902 m. organizuotos šventės vadintos dainų šventėmis.

- 1926 m. Pagėgiuose susikūrė „Rūtos" draugijos 46 dalyvių choras (vad. K. Kavaliauskas). Giedotojų draugijos pradėjo kurtis Rukuose, Natkiškiuose, Panemunėje.

- 1927 m. Pagėgių apskrityje chorai gyvavo Pagėgiuose, Guduose, Kamščiuose, Natkiškiuose, Katyčiuose, Vilkyškiuose. 1927 m. pavasarį ant Rambyno kalno susirinko aplinkinių kaimų ir miestelių dainavimo draugijų chorai (apie dalyvių skaičių žinių nėra). Birželio 6 d. Klaipėdoje, Mažosios Lietuvos dainų šventėje, dainavo ir Pagėgių draugijos „Rūta" choras, Rukų, Natkiškių giedotojų draugijos.

- 1928 m. centriniam Pagėgių chorui pradėjo vadovauti V. Šimkus.

- 1930 m. visiems chorams vadovavo A. Ilčiukas, Pagėgių gimnazijos muzikos mokytojas.

- 1932 m. per Jonines dainavo Tilžės lietuvių giedotojų, Kauno šaulių ir „Jaunosios Lietuvos", Pagėgių apskrities giedotojų draugijų jungtinis choras, Pagėgių šaulių būrio meno sekcijos nariai, Klaipėdos choras „Aida", vad. A. Brako.

- 1933-1939 m. Pagėgiuose veikęs „Tomahauko" vyrų choras buvo bene vienintelis Lietuvoje. 35 vyrai repetuodavo 3 kartus per savaitę. Repertuarą sudarė per 200 dainų. Choras koncertavo Kaune, Kybartuose, Panevėžyje, Šiauliuose, Tauragėje, Kelmėje, ant Rambyno kalno.

Iki 1935 m. Vydūno ir jo vadovaujamos giedotojų draugijos dėka vyko vietinės reikšmės koncertai. Čia dalyvavo chorai, mėgėjų teatrai iš aplinkinių miestelių (Pagėgių, Rukų, Panemunės, Natkiškių, Tilžės).

- 1937 m. Pagėgių apskrityje veikė Pagėgių, Gudų, Kamščių, Natkiškių, Katyčių ir Vilkyškių mišrūs chorai. Vienas aktyviausių chorvedžių buvo V. Šimkus. Po karo Rambyne pradėtos organizuoti Jaunimo šventės. Pagėgiai tapo rajono centru. Pagal kultūros namų metraštį, kuris pradėtas rašyti 1946 m., rajoninės dainų šventės vyko 1950, 1954, 1959 m. miesto stadione. Tuo metu orkestrui vadovavo P. Stragys, A. Strazdas, chorams - J. Preikšaitis, A. Tamulevičius, kapeloms - B. Trėba, S. Olberkis. Dalyvaudavo ir šokėjai. Kokie ir kiek jų, nežinoma.

- 1963 m. panaikinus rajoną, dainų šventės vykdavo Šilutės miesto stadione.

- 1985 m. pavasarį ant Rambyno kalno surengta Šilutės rajoninė dainų šventė, kurioje dalyvavo Šilutės kultūros namų mišrus (vad. R. Jokubaitytė, J. Jovaiša), mokytojų moterų (vad. D. Liaudanskienė), Juknaičių k. mišrus (vad. E.Novikienė), Pagėgių (vad. V. Jurgutis), Šilgalių k. kultūros namų (vad. A. Mikšienė) mišrūs chorai, Vilkyškių (vad. N. Martinkienė), Žemaičių Nau- miesčio (vad. J. Kuzmarskienė) pagyvenusiųjų liaudiškų šokių grupės, Šilutės dainų ir šokių ansamblis „Rezginėlė" (vad. R. Puodžiuvienė). Dalyvavo 300 saviveiklininkų.

- 2007 m. Pagėgių savivaldybė surengė dainų šventę „Lietuva – dainų šalis", skirta Mažosios Lietuvos dainų šventės 80-mečiui paminėti. Dalyvavo savivaldybės chorai: papildomo ugdymo mokyklos (vad. E. Norkienė, I. Ubartienė), Šilutės, Tauragės, Rietavo, Jurbarko, Akmenės atstovai, Evangelikų liuteronų mišrus choras atvyko iš Vokietijos (vad. A. Rays-Gavėnaitė). V. Kernagio „Mūsų dienos kaip šventė" dainavo 230 choristų. Dirigavo Klaipėdos miesto chorinės bendrijos „Aukuras" pirmininkas, A. Šumskis.

Į 2009 m. savivaldybės surengtą dainų šventę susibūrė 250 dainininkų ir šokėjų. Be vietos mėgėjų meno kolektyvų, dalyvavo Kretingos, Klaipėdos universiteto, Šilalės ir kt. chorai. Abi pastarąsias šventes organizavo Pagėgių savivaldybės kultūros centro darbuotojai (direktorė S. Jašinskienė). Scenarijaus autorė D. Bardauskienė. Vyriausiasis chorų dirigentas A. Šumskis, šokių - G. Paliokienė.

Kas mus, kaip bendruomenę, sutelkė 1924-aisiais, pirmojoje Lietuvos dainų šventėje, ir kas tebesies po amžiaus, 2024-aisiais, kai susitiksime vėl? Taip, mes būsime visai kitokie, bet vis tiek tie patys – ta pati dainuojanti ir šokanti Lietuva, ta pati mus vienijanti kalba, mus auginanti kultūra.

Šimtmetį mininti Lietuvos dainų šventė vyks 2024 m. birželio 29 - liepos 6 dienomis.

Daugiau informacijos -> https://dainusvente.lt/