PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO KOLEKTYVAI

Pagėgių savivaldybės kultūros centro moterų šokių grupė ,,Harmonija"

(vadovė Gražina Paliokienė)

Moterų šokių grupė susibūrė 2008 metais. Moterys šoka linijinius šokius, kiekvienais metais dalyvauja Tarptautiniame linijinių šokių festivalyje ,,Draugystės tiltas'', kuris vyksta Palangoje. ,,Harmonijos" šokėjos tapo tradicinio Pagėgių krašto duetų konkurso ,,Kai siela dainuoja" neatsiejama dalimi. Kolektyvas nuolat ruošia šiuolaikinius sceninius šokius ir dalyvauja įvairiuose festivaliuose.

Pagėgių savivaldybės kultūros centro vyresniojo amžiaus žmonių liaudiškų šokių grupė ,,Marguva"

II KATEGORIJA (vadovė Gražina Paliokienė)

Šokių kolektyvas gyvuoja daugiau nei 40 metų. Keitėsi kolektyvo vadovai, šokėjai, bet ,,Marguvos" koncertinė veikla nenutrūko...35 metus šiam kolektyvui vadovauja choreografė Gražina Paliokienė. Kolektyvas nuolat dalyvauja respublikinėse ir Pasaulio Lietuvių dainų šventėse, respublikiniame konkurse ,,Pora už poros", festivaliuose ne tik Lietuvoje bet ir užsienyje. 2012 metais šoko JAV, Bostone, Pasaulio Lietuvių išeivijos šokių šventėje. Kasmet choreografijos specialistė Gražina Paliokienė kartu su ,,Marguvos" šokėjais organizuoja respublikinį šokių festivalį ,,Kas kaip moka, tas taip šoka", kuriame dalyvauja šokių kolektyvai iš įvairių Lietuvos miestų ir miestelių. Nuo 2009 m. kolektyvas į savo programą įtraukė dvaro ir pramoginius šokius.

Keletas ,,Marguvos" apdovanojimų per pastaruosius metus: Respublikinis šokių konkursas ,,Amber Baltic 2021" - 1 vieta; Konkursas-festivalis „Zadar Adriatic Open“- Grand Prix; konkursas Latvijoje L.I.R.A - 1 vieta, tarptautinis konkursas Ukrainoje ,,No War" (virtualus) - Grand Prix.

  

Pagėgių savivaldybės kultūros centro vaikų šokių grupė ,,Siautulys" (vadovė Gražina Paliokienė)

Vaikų šokių grupė susikūrė 2006 metais. Pirmieji šokių grupės dalyviai jau sukūrę savo šeimas. Vaikai užauga - ateina kiti, taip ir gyvuoja ši aktyvi vaikų šokių grupė.

Dalyvauja visose Pagėgių krašto šventėse, visose Tauragės apskrities dainų šventėse, įvairiuose konkursuose, festivaliuose.

Pagėgių savivaldybės kultūros centro vaikų šokių grupė

,,Mažieji siautuliukai" (vadovė Gražina Paliokienė)

Vaikų šokių grupė susibūrė 2023 m. rugsėjo mėnesį. Rugsėjį susibūrę, lapkričio mėnesį mažieji jau spėjo debiutuoti atlikėjo MINO koncerte. Energija, gera nuotaika, šėlsmas - kiek daug telpa mažuosiuose!

Pagėgių savivaldybės kultūros centro moterų linijinių šokių grupė ,,Ritmija"

(vadovė Gražina Paliokienė)

Linijinių šokių grupė susibūrė 2022 metais, lapkričio mėnesį. Grupėje aktyviai dalyvauja pagėgiškės. Grupės narės - motyvuotos ir labai norinčios dalyvauti mūsų krašto renginiuose.

,,Ritmijos'' šokių debiutas įvyko 2023 m. kovo 11 d. Pagėgių savivaldybės kultūros centro didžiojoje salėje.

Pagėgių savivaldybės kultūros centro teatro grupė

(vadovė Vaida Petrauskienė)

2023 metų pabaigoje susibūrusi teatro grupė su pirmuoju spektakliu pagal Kazimiero Čiplio - Vijūno komediją ,,Bobutės susipyko" debiutavo 2024 m. kovo 27 d. Simboliška, kad premjera įvyko per Tarptautinę teatro dieną.

Teatro grupėje vaidina pagėgiškiams puikiai pažįstami veidai.

Pagėgių savivaldybės kultūros centro Lumpėnų kaimo bendruomenės moterų linijinių šokių grupė ,,Ramigė"

(vadovė Gražina Paliokienė)

Linijinių šokių grupė susibūrė 2022 metais, lapkričio mėnesį. Grupės narės - Lumpėnų kaimo gyventojos. Gausus būrys lumpėniškių debiutavo 2023 m. Kovo 11 d. renginyje, didžiojoje Pagėgių savivaldybės kultūros centro scenoje.

Pagėgių savivaldybės kultūros centro Šilgalių folkloro ansamblis ,,Kamana" (vadovė Aksavera Mikšienė)

Folkloro ansamblis garsina Pagėgių savivaldybę įvairiuose tarptautiniuose, respublikiniuose folkloro festivaliuose, dalyvavo dainų šventėse, įrašė 10 dainų į Lietuvos radijo fondus, koncertavo Lenkijoje, Latvijoje. Bendras ansamblio koncertų skaičius - apie 900. 

Pagėgių savivaldybės kultūros centro Lumpėnų kaimo bendruomenės kapela ,,Lumpelė" (vadovas Edvinas Paliokas)

Kapela, susibūrusi 2023 metais, aktyviai koncertuoja Pagėgių krašto įvairiuose renginiuose, Pagėgių savivaldybės kultūros centre rengia patrepsynes. 

Pagėgių savivaldybės kultūros centro Lumpėnų kaimo bendruomenės moterų vokalinis ansamblis ,,Pavakarys" (vadovas Edvinas Paliokas)

2023 metais susibūrė Lumpėnų kaimo bendruomenės moterų vokalinis ansamblis ,,Pavakarys". Ansamblis debiutavo 2024 metų kovo 11 d. Pagėgių savivaldybės kultūros centro mėgėjų meno kolektyvų ataskaitiniame koncerte.

Džiaugiamės, kad ansamblio narės randa energijos, laiko bei noro aktyviau leisti savo laisvą laiką!

Pagėgių savivaldybės kultūros centro Vilkyškių vokalinė grupė (vadovė Nijolė Rakevičienė)

Per keletą grupės gyvavimo metų jos nariai sudalyvavo daugelyje mūsų krašto kaimų, miestelių, bendruomenių šventėse, įvairiuose renginiuose. Vilkyškių vokalinė grupė organizuoja ir savo renginius, kurie vyksta pavasarį.

Pagėgių savivaldybės kultūros centro vokalinė - instrumentinė grupė

,,Gėgė" (vadovas Rimantas Tamašauskas)

2024 m. vasario mėnesį debiutavusi vokalinė - instrumentinė grupė ,,Gėgė" aktyviai dalyvauja savivaldybės kultūriniame gyvenime - groja tiek privačiuose, tiek viešuose renginiuose, rengia vakarones.

Sėkmingai startavusi grupė nestokoja energijos, geros nuotaikos ir bendrystės.

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO
NATKIŠKIŲ KULTŪROS NAMŲ KOLEKTYVAI

Pagėgių savivaldybės kultūros centro Natkiškių kultūros namų kaimo kapela ,,Vaivorykštė“ (vadovas Valdas Armonas)

Kaimo kapela ,,Vaivorykštė“ gyvuoja jau 27 metai. Nors kolektyvo sudėtis metams bėgant keičiasi, bet ištikimiausias yra jos vadovas Valdas Armonas. Smagu, jog kolektyvą nuolat papildo jauni ir nauji žmonės. Šiuo metu kolektyvą lanko 12 žmonių: 8 vyrai ir 4 moterys. Kaimo kapelos ,,Vaivorykštė“ koncertinė veikla labai įvairi ir labai plati. Kolektyvas yra dalyvavęs ir koncertavęs beveik visuose Lietuvos miestuose, miesteliuose ir kaimuose. 2 kartus dalyvavo Lietuvos televizijos organizuojamoje ,,Duokim garo!“ laidoje ir buvo tapę vienos iš šių laidų nugalėtojais. 2 kartus dalyvavo ir televizijos laidoje ,,Gero ūpo!“, kur ir vėl kolektyvui nuostabiai sekėsi. 2022 metais kapela vėl dalyvavo LRT laidoje ,,Duokim garo“ ir atstovavo Pagėgių kraštą. Kaimo kapela ,,Vaivorykštė“ koncertavo ir užsienyje: Švedijoje, Lenkijoje ir Kaliningrado srityje. Dalyvauja Tauragės apskrities dainų šventėse. Yra beveik visų Natkiškių kultūros namų ir savivaldybės organizuojamų renginių dalyvė. Kaimo kapela ,,Vaivorykštė“ palaiko glaudžius kultūrinius mainus su Šilutės, Tauragės, Jurbarko, Kelmės, Radviliškio, Telšių, Raseinių ir kitų rajonų kultūros centrų ir kultūros namų kolektyvais..

Pagėgių savivaldybės kultūros centro Natkiškių kultūros namų moterų vokalinis ansamblis ,,Gluosnė“ (Vadovas Valdas Armonas)

Moterų vokalinis ansamblis ,,Gluosnė“ įsikūrė 1998 m. Tai kolektyvas, kuris apkeliavo nemaža Lietuvos miestų ir miestelių, dalyvauja daugelyje Natkiškių ir savivaldybės organizuojamuose renginiuose, koncertuose, šventėse. Moterų ansamblis dalyvavo Šilutės raj. rengiamose konkursuose ,,Pamario balsai“ 1999 m. ir 2000 m. Nuo 2001m. yra Šilalės kultūros centro organizuojamų ,,Šilų aidai“ konkursų dalyvės. 2001 m. konkurse ,,Šilų aidai – 2001“ moterų ansamblis kaimų ir miestelių vokalinių ansamblių kategorijoje iškovojo II – ąją vietą. Dalyvavo Tauragės apskrities dainų šventėje Šilalėje, vokalinių ansamblių šventėje ,,Daina -2006“ Jurbarke. Atstovavo Žemaitiją Lietuvos regionų dienose Vilniuje. 2019 m. dalyvavo respublikiniame vokalinės muzikos konkurse-festivalyje ,,Vasaros šokis“, skirtame kompozitoriaus Benjamino Gorbulskio kūrybai paminėti ir laimėjo II laipsnio diplomą. 2022 m. dalyvavo respublikiniame vokalinių ansamblių konkurse ,,Kur aukštas klevas“ Linkuvoje. Kolektyvo sudėtis keičiasi, bet noras dainuoti išlieka didžiulis. Ansamblis dainuoja ne tik dainas, bet atlieka ir giesmes. Šiuo metu kolektyvą lanko 11 moterų. Moterų vokalinis ansamblis ,,Gluosnė“ palaiko kultūrinius mainus su Šilutės, Tauragės, Jurbarko, Kelmės, Radviliškio ir kitų rajonų kultūros centrų ir kultūros namų kolektyvais.

Pagėgių savivaldybės kultūros centro Natkiškių kultūros namų humoro grupė ,,Viedaras“ (Vadovė Rasa Armonienė)

Humoro grupė ,,Viedaras“ susikūrė 2001 metais. Grupės pavadinimas sudėtas iš grupės narių Vilytos, Dalios ir Rasos vardų. Kiekvienais metais grupė ruošia vis naują programą. Grupės sudėtis keičiasi, nes atėjęs jaunimas užauga, baigia mokyklą ir palieka grupę. Smagu pasidžiaugti nuo susikūrimo pradžios esančiais dalyviais. Humoro grupė ,,Viedaras“ aplankė ir koncertavo visose Pagėgių savivaldybės seniūnijose. Dalyvauja ir koncertuoja įvairiuose Lietuvos miestuose ir miesteliuose: Klaipėdos, Telšių, Kretingos, Plungės, Alytaus, Vilkaviškio, Tauragės, Kelmės, Anykščių. Dalyvauja respublikiniuose juokio sambūrio organizuojamose šventėse ,,Juokis“. Humoro grupė ,,Viedaras“ Lietuvos televizijoje turi įfilmavusi 9 savo parengtas programas. Kiekvienais metais humoro grupė ,,Viedaras“ ir vadovė Rasa Armonienė Natkiškių kultūros namuose organizuoja humoro šventę ,,Juokis“. Joje dalyvauja humoro kolektyvai iš įvairių Lietuvos miestų ir miestelių: Tauragės, Klaipėdos, Telšių, Vilkaviškio, Alytaus, Kretingos ir kt. su kuriais humoro grupė ,,Viedaras“ palaiko glaudžius kultūrinius mainus. Grupę sudaro 5 narės ir garso operatorius. 2021m. humoro grupė ,,Viedaras“ atšventė savo 20 metų kūrybinės veiklos jubiliejų.

Pagėgių savivaldybės kultūros centro Natkiškių kultūros namų kvartetas (vadovas Valdas Armonas)

Natkiškių kultūros namų kvartetas susikūrė 2013 metais. Šiuo metu kvartete dainuoja trys moterys: Rasa Vilyta, Ilona ir vadovas Valdas Armonas. Kvartetas dainuoja įvairaus stiliaus dainas. Turi paruošęs 1 valandos koncertinę programą. Ją nuolat pildo naujomis dainomis. Dalyvauja Pagėgių kultūros centro ir visose Natkiškių kultūros namų organizuojamose šventėse, koncertuose, festivaliuose ir renginiuose. Kvartetas koncertuoja ne tik Pagėgių savivaldybės ribose, bet važinėja ir gausiai koncertuoja po visą Lietuvą. 2023 metais kvartetas koncertavo Lenkijoje.

Pagėgių savivaldybės kultūros centro Natkiškių kultūros namų vaikų ir jaunimo dramos būrelis (vadovė Rasa Armonienė)

Vaikų ir jaunimo dramos būrelis susikūrė 2007 metais. Kai kurios būrelio narės jau sukūrusios savo šeimas, todėl jas pakeičia ateinantys nauji nariai. Būrelyje pastoviai dalyvauja apie 8-10 narių. Per metus yra paruošiamos įvairios programos, pradedant spektakliais ir baigiant įvairiomis literatūrinėmis-muzikinėmis kompozicijomis. Būrelis su programomis dalyvauja Užgavėnėse, Mamos dienos koncerte, Eglės įžiebimo šventėje, ikimokyklinukų Kalėdinės eglutės šventėje, edukacijose, akcijose ir kitur. Pastatė keletą spektaklių ,,Raudonkepuraitė“, ,,Vilkas ir septyni ožiukai“ ,,Pelenė“, ,,Snieguolė ir septyni nykštukai“, ,,Begemoto Kalėdos Afrikoje“ ir kt. Didelis krūvis būreliui tenka Kalėdinio laikotarpio metu. Būrelis pasirodo ne tik Natkiškių kultūros namų renginiuose, bet ir už savivaldybės ribų

Pagėgių savivaldybės kultūros centro Natkiškių kultūros namų solistė Gabrielė (vadovas Valdas Armonas)

Solistė Gabrielė kultūros namuose dainuoja nuo 2018 metų. Gabrielė labai geranoriškai priima visas vadovo siūlomas dainas. Jos repertuare įvairaus ir plataus stiliaus dainos. Gabrielė dar ir kultūros namų vaikų ir jaunimo dramos būrelio narė. Aktyvi, draugiška, nuoširdi ir linksma. 2022 m. dalyvavo konkurse ,,Lyderis-2022“ Pagėgių savivaldybės kultūros centre. Dainuoja visose Natkiškių kultūros namų renginiuose. Savo dainas atlieka ir Pagėgių savivaldybės kultūros centre.

Pagėgių savivaldybės kultūros centro Natkiškių kultūros namų moterų darbščiųjų rankų būrelis ,,Moterų seklyčia" (vadovė Rasa Armonienė)

Darbščiųjų rankų būrelis ,,Moterų seklyčia“ gyvuoja jau nuo 2008 metų. Būrelio sudėtis keitėsi, bet dalis moterų liko ištikimos savo veiklai. Moterys neria, mezga, siuva, karpo ir atlieka visus kitus rankų darbus. Jos aktyvios įvairių renginių, edukacijų, akcijų metu dalyvės. Jų sukurta Užgavėnių Morė kiekvienais metais puikuojasi Natkiškių kaimo parkelyje, skobtuoti moliūgai praeinantiems ir pravažiuojantiems suteikia daug džiaugsmo, o per Kalėdas akį džiugina papuoštos lauko erdvės. Daug metų ,,Moterų seklyčia“ su vadove Rasa prieš Kalėdas lankė vienišus senelius, pagyvenusius senjorus ir dalijosi su jais gerumu, dovanodamos jiems savo nertas šiltas vilnones kojines arba pirštines. Moterys labai džiaugiasi galėdamos dalyvauti tokioje veikloje. Jos nuoširdžios, draugiškos, darbščios ir aktyvios.