ARTĖJA KALĖDINIS ŽĄSŲ TURGUS MAŽOJOJE LIETUVOJE

12/5/20221 min read

Posakį, kad žąsys išgelbėjo Europą, galime perfrazuoti ir pritaikyti nūdienai. Gal nereikės žąsims pranešti apie gresiantį karinį pavojų, bet garsiai skelbiant, kad Pagėgiai tampa Žąsų turgaus lyderiais Lietuvoje, tikrai to siekiame. Šiuo renginiu siekiame išryškinti Mažosios Lietuvos etninio-kultūrinio paveldo tradiciją, gyvavusią nuo tarpukario laikų. Šiais metais organizuosime jau dvyliktąjį Žąsų turgų. 2016 m. gavus iš LR žemės ūkio ministerijos Tautinio paveldo sertifikato ženklą Nr. 00813, kultūros darbuotojai garsina šį unikalų, vienintelį Lietuvoje Žąsų turgų. Šis renginys aktualus tuo, kad siekiame pristatyti Mažojoje Lietuvoje gyvavusias prekybos, kultūros, gyvenimo būdo tradicijas. Paribio (pasienio) teritorijose gyvenantys žmonės visada stengėsi išnaudoti galimybę pigiai pirkti (šiuo atveju, Didžiojoje Lietuvoje), o brangiai parduoti - Mažojoje Lietuvoje, užmegzti naudingus prekybos sandėrius, nusižiūrėti, kaip gyvena kitame krašte žmonės. Šis renginys įgauna ir socialinę reikšmę: valdininkai perka žąsis ne tik sau, bet ir dovanoja jas. Šių metų Kalėdinio Žąsų turgaus teatralizuotoje programoje, pažymėdami Mažosios Lietuvos rašytojos Ievos Simonaitytės metus, kviečiame Priekulės kultūros centro Ernsto Vicherto mėgėjų teatrą (vad. Donatas Savickas). Kolektyvas parodys savo sukurtą vaidinimą ,,Kaip Ieva Simonaitytė žąsį pirko". To paties kultūros centro tautinių šokių grupė ,,Gintaras" (vad. Dalia Genčiuvienė) neleis nei pirkėjams, nei kupčiams nuobodžiauti - kvies į ,,vožinus" (šokius). Turgaus ,, šukdytojas" - balsingas vyras (Marijus Budraitis) pasilipęs ant „bačkos“ skelbs ne tik kada, kur, kokie artimiausi turgūs, bet ir ką galima gauti kaime (dažniausiai tai nekilnojamas turtas, pavyzdžiui, sukirstas namas ar nukėlimui pastatytas malūnas), kaip prekę apžiūrėti. O kur dar miestelio naujienos, dar reikia visus prekiautojus, kupčius pakalbinti, kviesti į žydelių šeimos Joškės su Sara užeigą ,,užtvirtinti" magaryčias. Loterijoje ,,Liamėj žąsį” bus galima laimėti net dvi žąsis! Šilalės krašto mišrus choras (vad. Sandra Rimkutė-Jankuvienė) gerą nuotaiką sukurs atlikdami liaudiškų ir retro dainų pynes. Yra sakoma: nori pažinti kraštą ir jo žmones - apsilankyk turguje, kur sužinosi paskutines naujienas, paragausi kulinarinio paveldo.

Visko neišpasakosime. Patys gruodžio 17 dieną 9 valandą atvykite ir įsitikinsite!