ATMINTIES NIEKAS IŠTREMTI NEGALI

6/14/20231 min read

Šiandien, birželio 14 d., Lietuvoje minima Gedulo ir vilties diena. Diena, kai prasidėjo vienas iš liūdniausių įvykių Lietuvos istorijoje. Būtent birželio 14 dieną 1941 metais Sovietų Sąjunga pradėjo masinį Lietuvos gyventojų trėmimą. Iš viso išvežta apie 131 600 žmonių.

Šią mūsų tautai svarbią ir atmintiną dieną pagėgiškiai buvo kviečiami prisiminti ir pagerbti žuvusiųjų už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę, nekaltų okupacijos aukų atminimą.

Eilėraštį susirinkusiems dovanojo Bernarda Ežerskienė. Pagėgių savivaldybės meras Vaidas Bendaravičius ir Pagėgių Šv. Kryžiaus parapijos klebonas Kazys Žutautas tremtiniams išreiškė pagarbą ir atminimą, skatino nepamiršti skaudžių praeities įvykių. Į praeitį atsigręžė ir sunkiais išgyvenimais bei patirtimi pasidalino tremtinys Alvydas Einikis. Likus minutei iki vidurdienio, 11.59 val. visuotine tylos minute pagerbtos okupacijos aukos. Tremtiniams dainas skyrė Pagėgių savivaldybės neįgaliųjų draugijos ansamblis ,,Rambynas" (vadovė Liucija Radzevičienė) ir Milda Jašinskaitė - Jasevičienė.

Pagėgių savivaldybės kultūros centro kultūrinės veiklos vadybininkė Vaida bei kultūros centro direktorė Svetlana Jašinskienė skaitė Pagėgių krašto politinių kalinių ir tremtinių prisiminimus iš leidinio ,,Mūsų godos“, kurį parengė Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka.

AČIŪ Bernardai Ežerskienei, tremtiniui Alvydui Einikiui, Mildai Jašinskaitei - Jasevičienei, Pagėgių savivaldybės Vydūno viešajai bibliotekai, Pagėgių savivaldybės neįgaliųjų draugijos ansambliui ,,Rambynas“ (vadovė Liucija Radzevičienė), Pagėgių priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai, LDK Kęstučio Tauragės apskrities 7-osios šaulių kuopos Pagėgių šauliams.

Nuotraukų galerija -->