ATMINTIES RYTMETIS PAGĖGIUOSE

1/16/20231 min read

,,Sausio 13 d. 11.00 valanda: du šarvuočiai, važinėdami po miestą, per garsiakalbius pranešinėja, kad nuo sausio 13 d. Vilniuje įvesta komendanto valanda – ji prasideda 22 val. ir tęsiasi iki 6 val. 30 min., o Vilniaus kariniu komendantu paskirtas Vilniaus karinės įgulos viršininkas generolas majoras V. Uschopčikas. Vis daugiau žmonių renkasi prie Aukščiausiosios Tarybos rūmų. Prie Televizijos bokšto tvoros ir prie Radijo ir televizijos komiteto rūmų, kitoje gatvės pusėje, žmonės neša gėles, uždega žvakutes. Gatvėse sutraiškytos mašinos, stiklo šukės, kraujo pėdsakai”.

Šiemet, 32-ą kartą minėdami Sausio 13-ąją – Laisvės gynėjų dieną, prisimename, kad laisvė ir nepriklausomybė, deja, nėra duotybė. Prisimename dieną, kuri susijusi su netektimi, su skausmu ir baime, ir tuo pat metu – su atgavimu, drąsa ir pasididžiavimu. Pagėgiškiai pagerbti Sausio 13-osios aukų būriavosi prie atminimo laužų Birutės gatvėje. Pagarbos žodžius žuvusiems išreiškė Pagėgių savivaldybės meras Vaidas Bendaravičius ir Pagėgių Šv. Kryžiaus parapijos klebonas Kazys Žutautas. Žuvusių didvyrių pavardės garsiai suskambo ir gintaro dulkėmis nusėdo į atminimo laužus.

Nuo 2008 m. Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti organizuoja visuotinę pilietinę iniciatyvą ,,Atmintis gyva, nes liudija“ ir kviečia dešimčiai minučių languose uždegti vienybės ir atminimo žvakutes. Džiugu, kad Pagėgiuose kiekviename lange žibėjo žvakelė.

Vaizdo įrašas ->