,,DAINA GYDO SIELĄ - 2024"

3/25/20242 min read

Kovo mėn. 23 d. Natkiškių kultūros namuose liejosi melodingos, nuoširdžios ir skambios dainos. Juk dainuota iš širdies ir su meile. Vyko IX -asis respublikinis vokalinių ansamblių ,,Daina gydo sielą – 2024“ festivalis. Festivalis buvo paskirtas kompozitoriaus, kultūros ir meno veikėjo Algimanto Raudonikio garbei atminti. Festivalį atidarė Natkiškių kultūros namų duetas Rokas ir Valdas (vadovas Valdas Armonas) su Algimanto Raudonikio daina ,,Švelnumas“. Festivalyje dalyvavo 10 vokalinių ansamblių iš įvairių Lietuvos miestelių ir kaimų. Kolektyvai atliko po 3 dainas, iš kurių viena buvo Algimanto Raudonikio. Dainos melodingai liejosi viena po kitos, vieną kolektyvą keitė kitas. Ačiū vadovams ir kolektyvų nariams už puikius pasirodymus, už meilę dainai ir muzikai. Už mūsų ilgametę kultūrinę draugystę. Jūs visi nuostabūs ir nepakartojami. Padėka ir žydinti gėlė Jums brangieji, tai mūsų padėkos ženklas. Ačiū žiūrovams už nuostabų kolektyvų palaikymą, už plojimus, ovacijas, lingavimą ir dainavimą kartu. Festivalį baigėme kompozitoriaus Algimanto Raudonikio daina ,,Krantų gėlė“, kurį atliko Natkiškių kultūros namų kvartetas (vadovas Valdas Armonas) kartu su visais kolektyvais, jų vadovais, žiūrovais ir svečiais.

Festivalio metu buvo paminėta ir Natkiškių kultūros namų moterų vokalinio ansamblio ,,Gluosnė“ 25-erių metų kūrybinės veiklos sukaktis. Muzikinis sveikinimas visoms moteris skriejo iš dueto Roko ir Valdo lūpų ir širdies. 25 -erių metų foto nuotraukų akimirkos ir sveikinimai. Kolektyvą sveikino Pagėgių kultūros centro direktorė Svetlana Jašinskienė, kultūros namų meno vadovas ir ansamblio ,,Gluosnė“ vadovas Valdas Armonas, Mero sveikinimą perdavė ir sveikinimo žodį tarė Pagėgių savivaldybės vicemerė Aušra Zongailienė, Natkiškių seniūnė Vilyta Sirtautienė, kolektyvų vadovai ir jų nariai, Onutė ir Viktoras Poškai. Nuoširdų padėkos žodį tariame visiems, parodžiusiems kolektyvui ir jo vadovui tokį dėmesį.

Nuoširdus ačiū festivalio vedėjams Redutei Marozienei ir Rokui Kondrotui. Jūs abu šaunuoliai. Po bendros nuotraukos visų laukė karšti pavakariai ir šventinis ,,Gluosnės“ 25 -erių metų jubiliejinis tortas.

O kokia šventė be šventės rėmėjų ir pagalbininkų. Organizatorių vardu nuoširdų ačiū tariame: Pagėgių savivaldybės administracijai, Pagėgių kultūros centrui, Irenos Jurkūnienės individualiai įmonei, Laimos Bitinienės įmonei, Natkiškių seniūnijai, Rasai ir Edmundui Jurkams, už finansinę paramą ir visokeriopą pagalbą ruošiantis renginiui, vokalinio ansamblio ,,Gluosnė“ moterims ir jų šeimoms bei nuoširdus ačiū Dovilei ir Rimui Poškams.

Dainuokime ne tik per šventes, dainuokime kiekvieną dieną, kiekvieną valandą, nes daina gydo mūsų sielas, padeda atgauti jėgas, pajusti naujų pojūčių ir atrasti naujų kūrybinių galių.

Visiems didelis ir nuoširdus mūsų kuklus ačiū.

Kultūrinės veiklos vadybininkė Rasa Armonienė

Nuotraukų galerija -->