IŠKILMINGAS VASARIO 16-OSIOS MINĖJIMAS PAGĖGIUOSE: ,,UŽ NUOPELNUS PAGĖGIŲ KRAŠTUI“ APDOVANOJIMŲ CEREMONIJA

2/20/20242 min read

Man jos grožio kiek yra, tiek ir pakanka

Jos kalba mane užbūrė amžinai

Ir tegu ją visos negandos aplenkia

Mano žemė man – vieninteliai namai

/ Erika Drungytė /

Istorinė, šventinė diena – Vasario 16-oji – Pagėgiuose įprasminta nuostabiais įvykiais. Tęsiant tradicijas, minėjimas prasidėjo aktyviai – sporto entuziastai turėjo galimybę susirungti tinklinio rungtyse dėl Pagėgių savivaldybės mero taurės. Pagėgių Šv. Kryžiaus bažnyčioje Šv. Mišias, skirtas Valstybės atkūrimo dienai, aukojo Pagėgių Šv. Kryžiaus parapijos klebonas Kazys Žutautas. Pagėgių savivaldybės kultūros centro foje svečiai turėjo galimybę peržiūrėti mėnraščio ,,Aušra“ perleistų leidinių rinkinį.

Iškilminga šventės dalis tradiciškai pradėta nuo Lietuvos valstybės himno, kurį kartu su renginio svečiais ir dalyviais giedojo Regina Pilkionienė. Renginį vedė kultūros centro direktorė Svetlana Jašinskienė. Šiais metais renginyje didelis dėmesys skirtas šimtmetį mininčiai Lietuvos dainų šventei ,,Kad giria žaliuotų“. Teatralizuotas, iškilmingas šventinės dienos atidarymas svečius kvietė prisiminti, kad mes – dainuojanti ir šokanti Lietuva, kurią vienija kalba, auginanti kultūra. Pagėgių savivaldybės kultūros centro vyresniųjų žmonių liaudiškų šokių grupė ,,Marguva“ šiais metais atstovaus Pagėgių kraštą Lietuvos dainų šventėje, todėl kiekvienam renginio dalyviui simboliškai įteikė po Ąžuolo gilę.

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka renginio svečiams ne tik pristatė leidinių rinkinį, bet ir suteikė galimybę virtualiai išgirsti ,,Aušros“ perleidimo iniciatyvą, svarbą, sklaidą. Informaciją pristatė mokslininkas, Pagėgių garbės pilietis, Mažosios Lietuvos kultūros tyrinėtojas, lietuvių knygotyrininkas prof. Habil. Dr. Domas Kaunas. Pranešimą ,,Aušrininko Martyno Jankaus veikla Vasario 16-osios šviesoje“ skaitė istorikas, pedagogas Robertas Maziliauskas.

Pagėgių savivaldybės mero Vaido Bendaravičiaus sveikinimo žodžius Lietuvai, nusipelniusiems Pagėgių kraštui, renginio svečiams ir organizatoriams perdavė vicemerė Ligita Kazlauskienė. Susirinkusius pasveikino LR Seimo narys Ričardas Juška ir Pagėgių Šv. Kryžiaus parapijos klebonas Kazys Žutautas.

Apdovanojimų ceremonijos metu trims Pagėgių kraštui nusipelniusiems žmonėms įteikti medaliai už nuopelnus. Šiuos apdovanojimus, lyg gražių darbų estafetę, perdavė 2023 metų nominantai – Zofija Genutienė ir Eligijus Kriaučiūnas. Apdovanojimus nominantams teikė Pagėgių savivaldybės vicemerė Ligita Kazlauskienė, LR Seimo narys Ričardas Juška. Apdovanojimų potvarkį perskaitė Pagėgių savivaldybės mero patarėja Inga Kuzmarskienė.

„Už nuopelnus Pagėgių kraštui“ medaliu apdovanojami asmenys, pasižymėję ypač uoliu ir sąžiningu darbu, už ypatingus nuopelnus valstybės tarnyboje, mokslo, švietimo, kultūros, sporto, sveikatos ir socialinės apsaugos, verslo ir gamybos, ūkio, karybos ir kitose srityse. Šiais metais medaliu „Už nuopelnus Pagėgių kraštui“ apdovanoti 3 nominantai:

- IRENA JURKŪNIENĖ;

- NATALIJA GORODECKAJA;

- STANISLOVAS MEŠKAUSKAS.

Iškilmingą šventinės dienos minėjimą vainikavo R. Ščiogolevaitės, V. Genytės ir A. Pilvelytės koncertinė programa ,,Nuo klasikos iki Abbos”.

Esame dėkingi: Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos kolektyvui, Pagėgių savivaldybės kultūros centro vyresniųjų žmonių liaudiškų šokių grupei ,,Marguva“ (vadovė Gražina Paliokienė), Reginai Pilkionienei, 2023 metų nominantams Eligijui Kriaučiūnui ir Zofijai Genutienei, Valdui Armonui už garsą ir šviesas, Dainiui Maciukevičiui už sportinę šventės dalį, Pagėgių Šv. Kryžiaus parapijos klebonui Kaziui Žutautui už nenutrūkstamą bendradarbiavimą ir visiems, bent kiek prisidėjusiems prie šios šventės nuostabumo!

Nuotraukų galerija -->