KNYGOS SUTIKTUVIŲ ŠVENTĖJE - NUO LIUDVIGO VAN BETHOVENO KŪRINIŲ IKI LIAUDIES DAINŲ

11/28/20221 min read

Į Stoniškių kultūros namų salę lapkričio 26 d. rinkosi stoniškiečiai ir svečiai. Proga neeilinė – visuomenei pristatoma kraštotyrininko, pedagogo, literato, kultūros darbuotojo stoniškiečio Broniaus Bagdono knygos ,,Pagėgių krašto kaimai“ III dalis.

Bronius Bagdonas Stoniškiuose apsigyveno nuo 1950 metų. Kaip pats sako, tada ir kilo noras nežinomą šnektą ir čia gyvenančius žmones pažinti. Ypatingai kuklus, visą savo gyvenimą paskyręs kraštotyrai, knygų autorius akcentavo, kaip yra svarbu palikti tikrus, užfiksuotus faktus, gyventojų atsiminimus. Autorių nuoširdžiai sveikino buvę mokiniai, vietiniai gyventojai, Pagėgių savivaldybės tarybos nariai. Pagėgių kultūros centro direktorė Svetlana Jašinskienė parodė pluoštelį autoriaus susegtų lankstinukų, kuriuose jau daugiau kaip prieš dešimt metų autoriaus sukurti eilėraščiai, kita kraštotyrinė medžiaga, linkėjo autoriui stiprios sveikatos. Nuotaikingą koncertą dovanojo pagėgiškė pianistė Ugnė Garmutė, šilgališkis dainų ir tekstų autorius, atlikėjas Kęstutis Bytautas, Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos absolventės Kristina Rupšytė ir Austėja Kvederytė. Joms akomponavo Deimantė Motiejūnaitė.

Sutiktuvių šventę vainikavo Ilgiausių Metų palinkėjimas Broniui Bagdonui.

Tamsta Mokytojau, dėkojame Jūsų paties eilėmis ,,... Te duonos netrūksta, te audros nekyla, griaustiniai nutyla, tebūna tau giedras dangus...“ Knygos ,,Pagėgių krašto kaimai“ III dalis leidybą dalinai rėmė Kultūros Taryba, Pagėgių savivaldybė. 100 knygos egz. išleido, maketavo ir spausdino.

Nuotraukų galerija -->