KOVO 22-OJI – VYDŪNO GIMTADIENIS

3/25/20241 min read

1868 metais kovo 22-ąją Šilutės rajone, Jonaičiuose, gimė filosofas, rašytojas, kultūros veikėjas Vydūnas (Vilhelmas Storosta). Mirė 1953 m. Detmolde (Vokietija). 1991 perlaidotas Bitėnuose. Šiandien minėjome 156-ąsias Vydūno gimimo metines.

Baigęs Ragainės mokytojų seminariją Vydūnas studijavo Greifsvaldo, Halės, Leipcigo, Berlyno universitetuose, mokėsi filosofijos, religijos, kultūros, meno, literatūros istorijos, sociologijos, gamtos mokslų, sanskrito, anglų ir prancūzų kalbų, o 1888 – 1892 m. Kintuose jau pats mokė lietuvių ir vokiečių kalbų, geografijos, istorijos ir kūno kultūros. Jis buvo nepailstantis kovotojas už lietuvių teises ir kalbą Mažojoje Lietuvoje. 1895 m. įkūrė Tilžės giedotojų draugiją ir 40 m. jai vadovavo. Rengė chorinės muzikos koncertus ir dainų šventes. Į Mažosios Lietuvos chorinio repertuaro kūrimo darbą didžiausią indėlį įnešė Vydūnas – rinko lietuvių liaudies dainų ir giesmių melodijas, jas harmonizavo, rašė originalias dainas. Leido ir redagavo žurnalus bei laikraščius, juose kėlė filosofines žmogaus būties problemas, aiškino žmogiškumo esmę, pagrįstą savimone bei intuicija, jautrumu gėriui ir grožiui. Vydūnas buvo vienas unikaliausių Lietuvos filosofų, reikšmingų net Europos mastu.

Šviesuolio 156-osios gimimo metinės įprasmintos kapavietės aplankymu – atminimo gėlėmis, žvakėmis bei pagarbos žodžiais. ,,Vydūno Ąžuolas“, skirtas Lietuvos dainų šventės ,,Kad giria žaliuotų“ šimtmečiui, pasodintas Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejaus paveikslų sode.

AČIŪ Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejui, Pagėgių savivaldybės Vydūno viešajai bibliotekai, jaunimui – Rugilei Jonelytei ir Aurimui Pociui, Pagėgių savivaldybės kultūros centro Šilgalių folkloro ansambliui ,,Kamana“ (vadovė Aksavera Mikšienė) ir visiems, kurie dalyvavo minėjime!

Nuotraukų galerija -->