ŠIŠIONIŠKIŲ TARMĘ GAIVINA ,,KAMANA''

3/28/20231 min read

Šiemet minint Nematerialaus kultūros paveldo išsaugojimo konvencijos 20-metį, Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą papildo 7 nauji reiškiniai. Į Sąvadą įrašytos šešios gyvojo paveldo vertybės. Viena iš jų - Lietuvininkų (šišioniškių) tarmės gaivinimas.

Didelė laimė, kad Lietuvininkų (šišioniškių) tarmę gaivina Šilgalių kaimo folklorinis ansamblis ,,Kamana" (vadovė Aksavera Mikšienė).

Kas gali būti svarbiau už tradicijų/vertybių puoselėjimą?