SKAMBANTI MŪSŲ LAISVĖ

3/13/20231 min read

Šventinis koncertas ,,Skambanti mūsų laisvė“, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti Natkiškių kultūros namuose, sulaukė didžiulio būrio žiūrovų palaikymo.

Sugiedojus himną, šventinį koncertą pradėjo ir papildė savo eilėmis vaikų ir jaunimo dramos būrelis (vadovė Rasa Armonienė). Skambėjo solistės Gabrielės, duetų: Vilytos ir Valdo, Sonatos ir Valdo, Linos ir Valdo, Vijetos ir Valdo, Rasos ir Valdo, Roko ir Valdo dainos. Juos keitė kvartetas, moterų vokalinis ansamblis ,,Gluosnė“, kaimo kapela ,,Vaivorykštė“. Šventinį koncertą užbaigė jaunoji solistė Gabrielė su vadovu Valdu ir daina ,,Pagamintas Lietuvoje“. Sveikinimo žodį tarė Natkiškių seniūnė Vilyta Sirtautienė.

Nuoširdus ačiū visiems, sukūrusiems nuostabų reginį žiūrovams. Ačiū už paruoštus kolektyvus meno vadovui Valdui Armonui. Ačiū už pagalbą, ruošiantis šventei darbščiųjų rankų būreliui ,,Moterų seklyčia“. Visų scenoje pasirodžiusių vardu, dėkojame žiūrovams, už didžiulį palaikymą, aplodismentus, lingavimus, dainavimus kartu. Tik kartu, mes galime sukurti nuostabius dalykus. Ačiū fotografui už įspūdingas renginio nuotraukas.

Todėl visiems tariame:

Tau ačiū, Tėvyne, už kalbą,

Už nuovargį ačiū,

Už darbą.

Tau ačiū, kad Nemunas teka,

Už mėlyną bangą rugių,

Tau ačiū už drobės išbalintą taką,

Kad gyvas rytais pabundu...

Lietuva, tegu skamba mūsų dainos mylimoj gimtinėj.

SU ŠVENTE VISUS, VISUS!

Kultūrinės veiklos vadybininkė Rasa Armonienė

Nuotraukų galerija -->