,,TILŽĖS AKTO ŠVIESA – VIENAI DIDINGAI LIETUVAI“

12/4/20233 min read

2023 metų sausio 15 dieną sukako 100 metų, kuomet Klaipėdos kraštas sėkmingai buvo prijungtas prie Lietuvos. Visi šį šimtmetį minėjome. Gruodžio 1 dieną Pagėgių savivaldybės kultūros centre įvyko baigiamasis 100-mečio renginys, kurio metu įvykdėme daug prasmingų, gražių veiklų, vainikavome šių ypatingų metų sukaktį Pagėgių krašte.

Iškilminga diena pradėta prie Klaipėdos sukilimo dalyvių – Jono Šimkaus ir Jurgio Civinsko atminimo ženklo. Pagėgių savivaldybės meras Vaidas Bendaravičius ir Lietuvos šaulių sąjungos vadas, pulkininkas leitenantas Linas Idzelis atminimo gėlėmis pagerbė Pagėgių krašto savanorius. Lietuvos šaulių sąjunga šią dieną įprasmino dovana Pagėgiams – Klaipėdos krašto 100-mečio proga prie savanorių atminimo ženklo atidengti suoliukai. ,,Šaulių sąjunga yra patriotinė organizacija ir visuomet prisideda ten, kur jos reikia“ ,- kalbėjo vadas, pulkininkas leitenantis Linas Idzelis bei Pagėgių savivaldybės merui įteikė Šaulių sąjungos vado monetą atsiminimui. Muzikinį intarpą prie atminimo paminklo dovanojo Rolandas Gečas (vadovė Irena Ubartienė). Suolelius palaimino Pagėgių Šv. Kryžiaus parapijos klebonas Kazys Žutautas.

Eisenos metu iškilmingai nešta 100 metrų Lietuvos valstybės vėliava. Eisena, prasidėjusi Geležinkelio gatvėje, stabtelėjo prie architektės Gintarės Marozaitės parodos ,,Tu davei pradžią“ Birutės gatvėje. Toliau eisenos dalyviai žygiavo į Pagėgių miesto parką, kuriame prie Stepono Juškos paminklo, skirto Didžiosios ir Mažosios Lietuvos susijungimui, pagerbti Klaipėdos krašto sukilimo dalyviai, kilę iš Pagėgių krašto. Sukilimo dalyviams skirtos Lietuvos Šaulių sąjungos Garbės kuopos pagerbimo salvės. Muzikinį intarpą dovanojo Pagėgių savivaldybės meno ir sporto mokyklos jaunių choras (vadovės Evelina Norkienė ir Regina Pilkionienė). Šią ypatingą dieną Pagėgių miesto parke į LDK Kęstučio šaulių 7-osios rinktinės 702 kuopą priimti du nauji nariai: Eimantas Girdauskas ir Ligita Urbutienė. 100 metrų Lietuvos valstybės vėliava, nešama eisenos dalyvių ir garbių svečių, keliavo į Pagėgių savivaldybės kultūros centrą.

Pagėgių savivaldybės kultūros centre susirinkusiems iškilmingai koncertavo Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų orkestras (dirigavo Sigitas Saukalas), pristatytas Pagėgių savivaldybėje vykusių renginių, skirtų Klaipėdos krašto suvienijimo su Didžiąja Lietuva 100-mečiui, video reportažas (sudarytojos: Gintarė Plungytė, Monika Aušraitė, Asta Andrulienė, Lina Macijauskienė, Dovilė Jankauskienė). Sveikinimo žodžius tarė Pagėgių savivaldybės meras Vaidas Bendaravičius, Lietuvos Respublikos Seimo narys Ričardas Juška, Lietuvos šaulių sąjungos vadas, pulkininkas, leitenantis Linas Idzelis, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio pėstininkų bataliono vadas, pulkininkas leitenantas Arūnas Vaškevičius, Pagėgių Šv. Kryžiaus parapijos klebonas Kazys Žutautas, kunigas, poetas, prozininkas Valdas Aušra, majoras Donatas Mazurkevičius.

100-mečio mintys bei sveikinimo žodžiai užrašyti Amžinojoje Rambyno kalno knygoje. Šią knygą drąsiai galime vadinti Mažosios Lietuvos metraščiu. Ji savo puslapiuose kilniai neša Klaipėdos krašto istoriją, kurią įrašo ją kuriantys žmonės.

Susirinkę turėjo galimybę pasiklausyti dviejų mokslinių pranešimų: Vilniaus universiteto mokslininko, Pagėgių garbės piliečio prof. habil. dr. Domo Kauno pranešimo ,,Mažosios Lietuvos lietuviai – Klaipėdos krašto ir Lietuvos Respublikos suvienijimo dalyviai“ bei Lietuvos Respublikos Seimo nario, istoriko prof. dr. Valdo Rakučio pranešimo ,,Kokios Lietuvos susijungė 1923 metais?“.

Prasminga diena užbaigta proginio ženklelio, skirto Klaipėdos krašto suvienijimo su Didžiąja Lietuva 100-mečiui, įteikimu. Ženklelis ,,Už darbą Mažajai Lietuvai“ simboliškai įteiktas 100 Pagėgių krašto žmonių.

Nuoširdų AČIŪ tariame visiems, kurie prisidėjo prie renginio organizavimo, svečiams, bičiuliams, dalyviams, moksleiviams, savanoriams, šauliams, Pagėgių PK, VSAT Pagėgių pasienio rinktinei, Astai Andrulienei už renginio akimirkų įamžinimą, Evelinai Norkienei ir Pagėgių savivaldybės meno ir sporto mokyklos jaunių chorui, Irenai Ubartienei ir Rolandui Gečui, Marijui Budraičiui, Rasai Šimkutei.

Renginį finansavo: Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Lietuvos šaulių sąjunga.

Renginį organizavo: Pagėgių savivaldybės administracija, Lietuvos šaulių sąjunga, Lietuvos šaulių sąjungos V. Putvinskio-Pūtvio klubas, Pagėgių savivaldybės kultūros centras.

Nuotraukų autorės: Asta Andrulienė, Gintarė Plungytė

Nuotraukų galerija -->

Nuotraukų galerija II dalis -->